ผู้เชี่ยวชาญออกมาถูกระบบขับขี่อัตโนมัติชนกันใครจะรับผิดชอบ

  • XX
  • ธันวาคม 11, 2016
  • ปิดความเห็น บน ผู้เชี่ยวชาญออกมาถูกระบบขับขี่อัตโนมัติชนกันใครจะรับผิดชอบ

ในการทำการตลาดรถขับขี่อัตโนมัติไม่ได้จำกัดแค่เพียงการพัฒนาระบบวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และยังรวมถึงข้อกฎหมายที่ต้องรองรับการใช้งานจริงบนท้องถนนด้วย ทั้งยังเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ขับขี่อัตโนมัติเกิดอุบัติเหตุชนบนท้องถนน และสำหรับฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของอีกฝ่าย

และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้หาทางเลือกที่สมเหตุสมผล ยังไม่มีการระบุว่าการหาฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดวัดเหตุขึ้นเป็นความท้าทายในการใช้งานรถขับขี่อัตโนมัติ ทำให้หน่วยงานภาครัฐออกกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลในระหว่างการขับขี่ เพื่อที่รู้ว่ารถคู่กรณีได้เกิดมีการทำงานอย่างไรบางครั้งการขับขี่ผู้ที่ควบคุมรถเองก็ได้รับ

แต่อ้างว่าอยู่ในโหมดขับขี่อัตโนมัติเพื่อปัดความรับผิดชอบไป ทั้งยังต้องระบุตัวผู้ที่รับผิดชอบให้เร็วและถูกต้องที่สุดสำหรับข้อผิดพลาดอาจจะเกิดจากมนุษย์หรือระบบขับขี่อัตโนมัติ และจะรู้ได้โดยวิธีการเดียวคือการบันทึกข้อมูลในระหว่างการขับขี่ซึ่งเราจะต้องผลักดันให้ค่ารถและหน่วยงานรัฐบาลที่ออกกฏหมายทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมบริษัทประกันภัยเพื่อกำหนดกรอบทำงาน